«Ο ελληνικός αποικισμός στην αρχαιότητα (700-31 π.Χ.)»

Zimi, Ε.

«Ο ελληνικός αποικισμός στην αρχαιότητα (700-31 π.Χ.)»

Κόντης, Α., Φακιολάς, Ρ. (επιμ.)
Ο Ελληνισμός της Διασποράς. Τόμος Α, Ιστορική Αναδρομή.
Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάτρα 2002, σσ. 69-107.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.